ხშირად დასმული კითხვები

საკომისიო თანხის ოდენობა დამოკიდებულია აღებული თანხის რაოდენობასა და ვადაზე.
სესხი MyCredit.ge-სგან გაიცემა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე.
სესხის განაცხადის შემდეგ, ავტომატურად მიიღებთ პასუხს სესხის დამტკიცების შესახებ ვებ-გვერდზე, ასევე შეტყობინებას მიიღებთ ელ-ფოსტის და მობილური ტელეფონის საშუალებით.
შემდეგი სესხის მიღებას შეძლებთ იმ შემთხვევაში თუ ბოლომდე არ გამოგიყენებიათ საკრედიტო ლიმიტი, ან როდესაც სრულიად დაფარავთ არსებულ სესხს.
სესხი MyCredit.ge-სგან შეუძლია მიიღოს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლიც არის 20 - 65 წლამდე, აქვს საბანკო ანგარიში და არ აქვს ცუდი საკრედიტო ისტორია.
შედით თქვენს პროფილში MyCredit.ge-ზე და იხილეთ ინფორმაცია თქვენი სესხის მაქსიმალური ლიმიტის შესახებ.
კი, თუ თქვენ დროულად იხდით ფინანსურ ვალდებულებებს და არ იმყოფებით ურჩ გადამხდელთა სიაში.
სესხი შეგიძლიათ დაფაროთ ინტერნეტ ბანკით, სწრაფი გადახდის აპარატებით ან ბანკის ფილიალიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს - https://mycredit.ge/sesxis-dafarva
რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია მოითხოვოთ სესხი. სესხის მოსათხოვად შედით თქვენ პირად პროფილზე, აირჩიეთ სასურველი თანხა და ვადა და მოითხოვეთ სესხი.
სესხის განაცხადზე პასუხს მიიღებთ მომენტალურად ონლაინ განაცხადის შევსების შემდეგ.
MyCredit.ge-გან შესაძლებელია 100-დან 1000 ლარამდე თანხის მიღება 10-31 დღის ვადით.
სწრაფი გადარიცხვის სერვისი, არის დამატებითი ნებაყოფლობითი მომსახურება, რომლის გამოყენებით დამტკიცებული თანხა გადმოირიცხება სწრაფად. ნაცვლად 7 დღისა 15 წუთში.
ვებგვერდზე, mycredit.ge მთავარ გვერდზე, სესხის თანხის და ვადის არჩევის შემდეგ, მათ ქვევით არის მოსანიშნი განყოფილება -„მინდა, რომ ვისარგებლო სწრაფი გადარიცხვის სერვისით“, რომლის მონიშვნის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ისარგებლებთ სწრაფი გადარიცხვის ნებაყოფლობითი სერვისით.
თანხის ანგარიშზე მიღება დამოკიდებულია ირჩევთ თუ არა სწრაფი გადარიცხვის ნებაყოფლობით სერვის. თუ თქვენ ირჩევთ სწრაფი გადარიცხვისს სერვის, თანხის გადარიცხვა ჩვენგან მოხდება 15 წუთის განმავლობაში, ხოლო თუ თქვენ არ ირჩევთ სწრაფი გადარიცხვის სერვისს, თანხის გადარიცხვა ჩვენგან მოხდება მე-7 კალენდარულ დღეს. თანხის თქვენ ანგარიშზე ასახვა დამოკიდებულია: თუ რომელ ბანკში ფლობთ საბანკო ანგარიშს. საქართველოს ბანკში, თიბისი ბანკში ან ლიბერთი ბანკში თანხა აისახება დაუყონებლივ (ჩვენგან გადმორიცხვის შემდეგ). თუ სარგებლობთ სხვა ბანკის მომსახურებით თანხის დასმის დრო შესაძლოა გაგრძელდეს 1 დღის ვადით (ჩვენგან გადმორიცხვის შემდეგ).
სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია არჩეულ თანხასა და ვადაზე, იგი მერყეობს 60 - 99%-ის ფარგლებში..