ხშირად დასმული კითხვები

სესხი MyCredit.ge-სგან გაიცემა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე.
შემდეგი სესხის მიღებას შეძლებთ იმ შემთხვევაში თუ ბოლომდე არ გამოგიყენებიათ საკრედიტო ლიმიტი, ან როდესაც სრულიად დაფარავთ არსებულ სესხს.
შედით თქვენს პროფილში MyCredit.ge-ზე და იხილეთ ინფორმაცია თქვენი სესხის მაქსიმალური ლიმიტის შესახებ.
კი, თუ თქვენ დროულად იხდით ფინანსურ ვალდებულებებს და არ იმყოფებით ურჩ გადამხდელთა სიაში.
სესხი შეგიძლიათ დაფაროთ ინტერნეტ ბანკით, სწრაფი გადახდის აპარატებით ან ბანკის ფილიალიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს - https://mycredit.ge/sesxis-dafarva
სესხის განაცხადზე პასუხს მიიღებთ მომენტალურად ონლაინ განაცხადის შევსების შემდეგ.
MyCredit.ge-გან შესაძლებელია 100-დან 1000 ლარამდე თანხის მიღება 10-31 დღის ვადით.
სესხის განაცხადის შევსების შემდეგ, ავტომატურად მიიღებთ პასუხს სესხის დამტკიცების შესახებ ვებ-გვერდზე, ასევე შეტყობინებას მიიღებთ ელ-ფოსტის საშუალებით.
რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია მოითხოვოთ სესხი. სესხის მოსათხოვად შედით თქვენ პირად პროფილში, აირჩიეთ სასურველი თანხა, ვადა, სესხის დამტკიცების და ჩარიცხვის თქვენთვის ხელსაყრელი პირობა და მოითხოვეთ სესხი.
სესხი MyCredit.ge-სგან შეუძლია მიიღოს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლიც არის 20 - 65 წლამდე, აქვს საბანკო ანგარიში და არ აქვს ცუდი საკრედიტო ისტორია.
„სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის გარეშე“ სერვისი არის დამატებითი მომსახურება, რომლის გამოყენებით თქვენ განაცხადს მიენიჭება პრიორიტეტი სხვებთან შედარებით და განხილვა და თანხის გადმორიცხვა მოხდება დაუყოვნებლივ.
სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია არჩეულ თანხასა და ვადაზე, იგი მერყეობს 60 - 99%-ის ფარგლებში..
გაცემული სესხის საკომისიოს ოდენობა დამოკიდებულია აღებული სესხის თანხის მოცულობაზე, სესხის ვადაზე და თქვენს მიერ არჩეულ სერვისზე: სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის გარეშე, თუ სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ შებრძანდეთ თქვენს პროფილში და დეტალური საკომისიო იხილოთ სესხის აღების კალკულატორზე.
თანხის გადმორიცხვის დრო დამოკიდებულია თქვენს მიერ სესხის მოთხოვნისას არჩეულ სერვისზე: „სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის გარეშე“ თუ „ სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის მიხედვით“ . თუ თქვენ ირჩევთ „სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის გარეშე“, თქვენ განაცხადს მიენიჭება პრიორიტეტი სხვებთან შედარებით და განხილვა და თანხის გადმორიცხვა მოხდება დაუყოვნებლივ. ხოლო თუ თქვენ ირჩევთ „ სესხის დამტკიცება და ჩარიცხვა რიგის მიხედვით“, თქვენ მოგიწევთ მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, თქვენი რიგის მოსვლის შემდეგ თანხა გადმოირიცხება თქვენს ანგარიშზე. მოლოდინის რეჟიმი შეიძლება გაგრძელდეს მაქსიმუმ 5 დღემდე. თანხის თქვენ ანგარიშზე ასახვა ასევე დამოკიდებულია, თუ რომელ ბანკში ფლობთ საბანკო ანგარიშს. საქართველოს ბანკში, თიბისი ბანკში ან ლიბერთი ბანკში თანხა აისახება დაუყონებლივ (ჩვენგან გადმორიცხვის შემდეგ). თუ სარგებლობთ სხვა ბანკის მომსახურებით თანხის დასმის დრო შესაძლოა გაგრძელდეს 1 დღის ვადით (ჩვენგან გადმორიცხვის შემდეგ).