ხშირად დასმული კითხვები

საკომისიო თანხის ოდენობა დამოკიდებულია აღებული თანხის რაოდენობასა და ვადაზე.
სესხი MyCredit.ge-სგან გაიცემა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე.
სესხის განაცხადის შემდეგ, ავტომატურად მიიღებთ პასუხს სესხის დამტკიცების შესახებ ვებ-გვერდზე, ასევე შეტყობინებას მიიღებთ ელ-ფოსტის და მობილური ტელეფონის საშუალებით.
შემდეგი სესხის მიღებას შეძლებთ იმ შემთხვევაში თუ ბოლომდე არ გამოგიყენებიათ საკრედიტო ლიმიტი, ან როდესაც სრულიად დაფარავთ არსებულ სესხს.
სესხი MyCredit.ge-სგან შეუძლია მიიღოს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომლიც არის 20 - 65 წლამდე, აქვს საბანკო ანგარიში და არ აქვს ცუდი საკრედიტო ისტორია.
შედით თქვენს პროფილში MyCredit.ge-ზე და იხილეთ ინფორმაცია თქვენი სესხის მაქსიმალური ლიმიტის შესახებ.
კი, თუ თქვენ დროულად იხდით ფინანსურ ვალდებულებებს და არ იმყოფებით ურჩ გადამხდელთა სიაში.
სესხი შეგიძლიათ დაფაროთ ინტერნეტ ბანკით, სწრაფი გადახდის აპარატებით ან ბანკის ფილიალიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს - https://mycredit.ge/sesxis-dafarva
MyCredit.ge-გან შესაძლებელია 50-დან 1000 ლარამდე თანხის მიღება 5-31 დღის ვადით.
თუ თქვენ ფლობთ საბანკო ანგარიშს საქართველოს ბანკში ან ლიბერთი ბანკში თანხას მიიღებთ დაუყონებლივ. თუ სარგებლობთ სხვა ბანკის მომსახურებით თანხის გადმორიცხვის დროს შესაძლოა გაგრძელდეს 1 დღის ვადით.
რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია მოითხოვოთ სესხი. სესხის მოსათხოვად შედით თქვენ პირად პროფილზე, აირჩიეთ სასურველი თანხა და ვადა და მოითხოვეთ სესხი.
სესხის განაცხადზე პასუხს მიიღებთ მომენტალურად ონლაინ განაცხადის შევსების შემდეგ.